Skip navigation

Retence vody v krajině

Liberecký kraj, zejména v oblasti kolem Jizerských hor, bývá tradičně považován spíše za deštivý a chladnější region. V posledních letech se však mění klima i zde. V zimě ubývá sněhu, v létě přicházejí vlny veder a období sucha se objevují čím dál častěji, už i na jaře a na podzim. V důsledku změny klimatu roste průměrná roční teplota a mění se i charakter srážek – namísto vytrvalého „jizerského mžení“ jsou daleko častější rychlé a intenzivní přívalové deště. Všechny tyto změny se týkají každého z nás. Ohroženy jsou nejen lesy či úrodná půda, ale klesá i podzemní voda ve studních.

Jelikož množství, čas ani místo dešťových srážek neovlivníme, je třeba se zaměřit na to, abychom zvýšili schopnost zdejší krajiny poutat a zadržovat vodu. Krajina byla původně plná lesů, mokřadů, tůní a klikatících se řek a potoků. Naši předkové ji pak doplnili malými políčky, pastvinami a rybníky. S poválečným nárůstem zástavby a potřebou intenzivnější zemědělské produkce se ale začaly odvodňovat i pozemky k hospodaření dříve nevhodné – nivní louky, mokřady i prameniště. Z obavy před povodněmi byla voda z krajiny co nejrychleji odváděna – narovnáním a vybetonováním koryt vodních toků. V souvislosti s klimatickou změnou je nyní naším cílem vrátit vodě plochy, kde se přirozeně vyskytovala. A umožnit jí přirozeně se provázat s vegetací v systém zlepšující místní klimatické podmínky. 

Jak pomoci krajině s adaptací na změnu klimatu?

Nejefektivnější cestou, jak podporovat odolnost krajiny a rozmanitost přírody jsou komplexní projekty pomáhající obnovit modro-zelenou infrastrukturu krajiny. Klíčovou roli v koordinaci takového přístupu mohou sehrát obce a jejich svazky, správci toků, orgány ochrany přírody a další instituce a organizace. Liberecký kraj je připraven tyto snahy podporovat, propojovat hlavní aktéry a vyzdvihovat příklady dobré praxe.

Projekty lze konzultovat s krajskou koordinátorkou adaptace na změnu klimatu Ing. Kamilou Madejovu (kamila.madejova@kraj-lbc.cz) a v oblasti dotační podpory s Ing. Terezou Pokornou (tereza.pokorna@kraj-lbc.cz).

Mapu s již podpořenými realizacemi naleznete zde.