Skip navigation

Mapové kompozice

Revitalizační opatření

Lokalizace opatření pro retenci vody na Frýdlantsku + obecné mapové podklady

Realizace

Mapa realizací retenčních opatření, které byly podpořeny z dotačního programu 8.6.

Realizovaná opatření jsou klasifikována podle typu -

1 - obnova vodních prvků v krajině (tůně, prameniště, rašeliniště)

2 - revitalizace drobných toků

3 - regulace odtoku z meliorací

4 - malé vodní nádrže

5- zvyšování retenční kapacity půdy, ochrana před erozním ohrožením

Akční plán adaptace na změnu klimatu

Data analytické i návrhové části: indikátory, zranitelnost z různých hledisek, adaptační opatření v krajinných okrscích + obecné mapové podklady